Tư vấn tâm lý gia đình & trẻ em

Phụ huynh đặt lịch tư vấn tâm lý 1:1 với cô Trinh đăng ký qua link sau đây: Tư vấn tâm lý gia đình & trẻ em 

Sau khi điền link đăng ký, phụ huynh sẽ được gọi điện để xác nhận lịch hẹn cụ thể (thời gian, hình thức (online/offline), địa điểm, chi phí, v.v..)