Đội Ngũ Quản Lý & Giáo Viên

 

Cô Nguyễn Ngọc Trinh 

Thạc sĩ Tâm Lý Học Giáo Dục - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

Đã hoàn thành Chương trình Nghiệp vụ Quản Lý Trường Mầm Non (Trường Đại Học Sài Gòn)

Chuyên tham vấn Tâm Lý Trẻ Em & tham vấn Phụ Huynh về giáo dục trẻ em trong gia đình. Đặt lịch hẹn tư vấn.  

Giảng dạy về Tâm Lý Trẻ Em & các Phương Pháp Giáo Dục Trẻ Tích Cực thông qua các Workshop dành cho Phụ Huynh hoặc Giáo Viên các trường Mầm Non, Tiểu Học. 

Sáng lập và điều hành Mầm Non Yêu Thương với Triết Lý Yêu Thương (từ năm 2012)

Cô Ngô Thị Thạch Thảo

Thạc sĩ Tâm Lý Học Giáo Dục - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

Đã hoàn thành Chương trình Nghiệp vụ Quản Lý Trường Mầm Non (Trường Đại Học Sài Gòn)

Tổng Quản Lý Kiêm Kế Toán Trường Mầm Non Yêu Thương 

 

Thầy Daryl Joe Lambert - Quốc Tịch Anh (Làm việc fulltime tại Mầm Non Yêu Thương từ 2019)

BA - BUSINESS STUDIES - UNIVERSITY OF LINCOLN

A LEVELS - ENGLISH LANGUAGE - FRANCIS BACON COLLEGE

120 HOUR TEFL COURSE (CERTIFICATION ) - ITTT

 

Cô Trần Thị Triều Tiên

Cử Nhân Đại Học Ngành Sư Phạm Mầm Non - Trường Đại Học Sư Phạm Tp.HCM

Cô Ngyễn Thị Mỹ Linh

Cử Nhân Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non - Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương III Tp.HCM

Cô Nguyễn Thị Thùy Trang

Trung cấp Sư Phạm Mầm Non - Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương III Tp.HCM

Cô Phan Thị Yến Linh

Cử Nhân Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non - Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương III Tp.HCM

 

Cô Trần Kim Cương

Trung cấp Sư phạm Mầm Non - Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương III Tp.HCM  

Cô Lương Thị Thùy Trang

Cử Nhân Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non - Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương III Tp.HCM

 

Cô Bùi Thị Thắm 

Cử Nhân Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non - Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương III Tp.HCM

Cô Nguyễn Hoàng Kim Oanh

Trung cấp Ngành Sư Phạm Mầm Non - Trường Trung Cấp Đông Dương

Cô Võ Thị Hiền

Cử Nhân Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non - Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương III Tp.HCM